indexikálnosť

Text hesla

indexikálnosť [lat.], angl. indexicality — sociolingvistický termín označujúci fakt, že význam slova alebo výpovede je závislý od (konverzačného) kontextu, v ktorom sa používa. Kvôli porozumeniu významu výpovede je potrebné skúmať konkrétne okolnosti, za akých bola vyslovená. Indexikálnosť označuje aj spôsob implicitnej komunikácie (komunikácia konotácií a stereotypných asociácií, ktoré sú spojené s použitím slova).

Zverejnené v novembri 2013.

Indexikálnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indexikalnost