index transnacionality

Text hesla

index transnacionality — špecifický indikátor na meranie ekonomickej sily transnacionálnych korporácií. Tvorí ho porovnávanie pomeru zahraničných aktív k celkovým aktívam, ako aj objemu predaja v zahraničí k celkovému predaju a počtu zamestnancov v zahraničí a v mieste ich rezidencie.

Text hesla

index transnacionality — špecifický indikátor na meranie ekonomickej sily transnacionálnych korporácií. Tvorí ho porovnávanie pomeru zahraničných aktív k celkovým aktívam, ako aj objemu predaja v zahraničí k celkovému predaju a počtu zamestnancov v zahraničí a v mieste ich rezidencie.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Index transnacionality [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/index-transnacionality