Independence

Text hesla

Independence [-di- -dens] — mesto v USA v štáte Missouri v aglomerácii Kansas City na južnom brehu rieky Missouri; 117-tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, chemický, potravinársky, stavebných materiálov.

Založené 1827, od 1849 mesto. Počas občianskej vojny v USA miesto konania dvoch bitiek: bitky 11. 8. 1862, keď ho obsadili vojská Konfederácie, a bitky v októbri 1864, ktorá trvala 2 dni a viedla k víťazstvu armády Juhu. Po vojne už mesto nedosiahlo svoju predchádzajúcu prosperitu obchodného centra.

Stavebné pamiatky: sídla Vaile Mansion (1881) a Bingham-Waggoner Estate (1855). Viacero univerzít a vysokých škôl, viaceré múzeá, napríklad pamiatkový komplex prezidenta H. S. Trumana (ktorý v meste a v jeho okolí dlhý čas žil; Harry S. Truman Historic District) pozostávajúci zo súkromného domu Wallace House (aj Truman Home; 1867 – 95, kde Truman žil 1919 – 72), z knižnice a múzea (Harry S. Truman Library and Museum; založené 1955, stavba ukončená 1957) a z farmy (Truman Farm Home; okolo 1894) v dedine Grandview asi 15 kilometrov od Independence, ktorá patrila Trumanovej rodine.

Text hesla

Independence [-di- -dens] — mesto v USA v štáte Missouri v aglomerácii Kansas City na južnom brehu rieky Missouri; 117-tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, chemický, potravinársky, stavebných materiálov.

Založené 1827, od 1849 mesto. Počas občianskej vojny v USA miesto konania dvoch bitiek: bitky 11. 8. 1862, keď ho obsadili vojská Konfederácie, a bitky v októbri 1864, ktorá trvala 2 dni a viedla k víťazstvu armády Juhu. Po vojne už mesto nedosiahlo svoju predchádzajúcu prosperitu obchodného centra.

Stavebné pamiatky: sídla Vaile Mansion (1881) a Bingham-Waggoner Estate (1855). Viacero univerzít a vysokých škôl, viaceré múzeá, napríklad pamiatkový komplex prezidenta H. S. Trumana (ktorý v meste a v jeho okolí dlhý čas žil; Harry S. Truman Historic District) pozostávajúci zo súkromného domu Wallace House (aj Truman Home; 1867 – 95, kde Truman žil 1919 – 72), z knižnice a múzea (Harry S. Truman Library and Museum; založené 1955, stavba ukončená 1957) a z farmy (Truman Farm Home; okolo 1894) v dedine Grandview asi 15 kilometrov od Independence, ktorá patrila Trumanovej rodine.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 21. októbra 2018.

citácia

Independence [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/independence