indemnity

Text hesla

indemnity, angl. letter of indemnity — záručný list využívaný v medzinárodnej preprave. Vystavuje ho naloďovateľ, ktorého zaväzuje odškodniť lodiara za nesprávne údaje v predloženom prepravnom dokumente (konosamente).

Text hesla

indemnity, angl. letter of indemnity — záručný list využívaný v medzinárodnej preprave. Vystavuje ho naloďovateľ, ktorého zaväzuje odškodniť lodiara za nesprávne údaje v predloženom prepravnom dokumente (konosamente).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Indemnity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indemnity