incredibile dictu

Text hesla

incredibile dictu [-kré- diktú; lat.] — také neuveriteľné, že sa to nedá vypovedať (málo uveriteľné, aby to bolo povedané).

Zverejnené v novembri 2013.

Incredibile dictu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/incredibile-dictu