incoming

Text hesla

incoming [-ka-; angl.] — forma prenikania na zahraničné trhy najmä v oblasti cestovného ruchu. Cestovná kancelária z jednej krajiny podniká v druhej krajine tak, že ponúka a predáva služby do tretej krajiny, napríklad Spojené kráľovstvo sprostredkúva klientom z USA, Kanady, Japonska i z Austrálie služby v ďalších krajinách.

Zverejnené v novembri 2013.

Incoming [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/incoming