incízia

Text hesla

incízia [lat.] — rez kožou alebo inými tkanivami, narezanie, chirurgické otvorenie.

Text hesla

incízia [lat.] — rez kožou alebo inými tkanivami, narezanie, chirurgické otvorenie.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Incízia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/incizia