inchoatíva

Text hesla

inchoatíva [lat.] — nedokonavé slovesá vyjadrujúce začínajúci dej alebo spontánnu pomalú zmenu bez ohľadu na pôvodcu alebo na príčinu, napr. hrdzavieť, modrať, bohatnúť, chladnúť (→ slovesný vid).

Zverejnené v novembri 2013.

Inchoatíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inchoativa