Iňa

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Iňa — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v severovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny, 170 m n. m.; 229 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi ílmi, štrkmi a pieskami pokrytými sprašou, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1156 ako Eng, 1251 En, 1332 Hem, 1773 Iny, Inn, 1786 Inny, 1808 Ény, Iny, Iňa, v rokoch 1863 – 1913 Ény, v roku 1920 Iňa, Eňa, v rokoch 1927 – 38 Iňa, Ény, 1938 – 45 Ény, 1945 – 48 Iňa, Ény, v roku 1948 Iňa.

V roku 1156 je v obci doložená fara. V roku 1275 patrila jobagiónom hradu Tekov, neskôr zemanom z Tajnej, Kalnej a Pialu, od novoveku rodinám Balogovcov a Majténiovcov. V roku 1634 bola poplatná Turkom. V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezisko: sídlisko čačianskej kultúry z mladšej bronzovej doby s nálezmi keramiky.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1866).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 16. apríla 2023.

Iňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ina