imunoprecipitácia

Text hesla

imunoprecipitácia [lat.] — tvorba precipitátu (jemnej zrazeniny) pri reakcii rozpustného antigénu s protilátkou. Uskutočňuje sa v roztoku (→ sérologické reakcie) alebo v polotuhom gélovom prostredí (→ imunodifúzia).

Zverejnené v novembri 2013.

Imunoprecipitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imunoprecipitacia