imunopatológia

Text hesla

imunopatológia [lat. + gr.] — hraničný vedný odbor imunológie a patológie. Študuje chorobné zmeny vznikajúce ako následok abnormálnych, zle koordinovaných (hypersenzitívnych, autoimunitných, autozápalových) alebo nedostatočných imunitných odpovedí (→ imunodeficiencie), ako aj príčiny týchto zmien a možnosti ich diagnostiky.

Text hesla

imunopatológia [lat. + gr.] — hraničný vedný odbor imunológie a patológie. Študuje chorobné zmeny vznikajúce ako následok abnormálnych, zle koordinovaných (hypersenzitívnych, autoimunitných, autozápalových) alebo nedostatočných imunitných odpovedí (→ imunodeficiencie), ako aj príčiny týchto zmien a možnosti ich diagnostiky.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Imunopatológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imunopatologia