Imru’ al-Kajs, Ibn Hudžr ibn Háris al

Text hesla

Imru’ al-Kajs, Ibn Hudžr ibn Háris al-Kindí, asi 501 – asi 544/550 — arabský predislamský básnik.

O jeho živote jestvuje veľa legiend, podľa jednej sa stal vyhnancom po tom, čo kmeň Banú Asad zavraždil jeho otca Hudžra (†525), posledného panovníka kráľovstva Kinda (dnes v Saudskej Arábii). V snahe o opätovné získanie stratenej moci sa spojil s Gassánovcami a byzantským cisárom Justiniánom I. Veľkým, ktorého si však znepriatelil ľúbostnými pletkami s jeho príbuznou. Preslávil sa erotickou poéziou, je považovaný za prvého básnika píšuceho kasídy a zároveň za neprekonaného majstra tejto básnickej formy. Jeho kasída Postojme a poplačme si pri spomienke na milú a jej príbytok... (Kifá nabkí min zikrá habíbin va manzili...) sa nachádza v zbierke básní (al-)Mu’allakát, považovanej za vrchol predislamského básnického umenia.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. mája 2022.

Imru’ al-Kajs, Ibn Hudžr ibn Háris al [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imru-al-kajs-ibn-hudzr-ibn-haris-al