impozantný

Text hesla

impozantný [fr.] — pôsobiaci mohutným, vznešeným dojmom, veľkolepý.

Text hesla

impozantný [fr.] — pôsobiaci mohutným, vznešeným dojmom, veľkolepý.

Zverejnené v apríli 2010.

Impozantný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/impozantny