impertinencia

Text hesla

impertinencia [lat. > fr.] — bezočivosť, opovážlivosť, urážlivá alebo nemiestna smelosť.

Text hesla

impertinencia [lat. > fr.] — bezočivosť, opovážlivosť, urážlivá alebo nemiestna smelosť.

Zverejnené v apríli 2010.

Impertinencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/impertinencia