imperium summum

Text hesla

imperium summum [lat.], aj summum imperium, summa imperii — najvyššia správna, sudcovská a vojenská právomoc, v užšom význame hlavné velenie; v antickom Ríme ho mal pôvodne kráľ, za republiky najvyšší úradníci, t. j. konzuli, prétori a ich zástupcovia v provinciách (prokonzul, proprétor), za výnimočného stavu diktátor; v cisárstve cisár (imperator) z titulu prokonzulskej funkcie.

Zverejnené v apríli 2010.

Imperium summum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imperium-summum