imobílie

Text hesla

imobílie [lat.] — nehnuteľnosti (→ nehnuteľná vec).

Text hesla

imobílie [lat.] — nehnuteľnosti (→ nehnuteľná vec).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Imobílie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imobilie