imbrikácia

Text hesla

imbrikácia [lat.] — ukladanie plochých okruhliakov v riečnom koryte alebo na pobreží vodnej panvy vplyvom vodného prúdu. Okruhliaky sú sklonené proti smeru vodného toku a na pobreží vodných panví uložené smerom do panvy. Imbrikácia je dôležitý diagnostický znak v prípade fosílnych usadenín (dokumentuje úložné pomery v období sedimentácie).

Zverejnené v apríli 2010.

Imbrikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imbrikacia