Imatra

Text hesla

Imatra — mesto v juhovýchodnom Fínsku v regióne Južná Karélia v blízkosti hranice s Ruskom na rieke Vuoksi v blízkosti juhovýchodného brehu jazera Saimaa; 27-tis. obyvateľov (2018). Priemysel hutnícky, celulózovo-papiernický, chemický, potravinársky. Cestné a železničné spojenie s Petrohradom a Helsinkami, letisko.

Vzniklo 1948 zlučením viacerých obcí, od 1971 mesto.

Múzeum umenia (založené 1986; najmä zbierky fínskeho umenia 20. stor.), skanzen ľudovej architektúry, mestské múzeum. V blízkosti mesta na rieke Vuoksi priehrada a hydroelektráreň (dokončená 1928), ako aj vodopády a pereje Imatrankoski (od vybudovania vodnej nádrže sú v pôvodnej podobe iba v nedeľu po otvorení stavidiel do starého riečneho koryta). Turistické stredisko.

Text hesla

Imatra — mesto v juhovýchodnom Fínsku v regióne Južná Karélia v blízkosti hranice s Ruskom na rieke Vuoksi v blízkosti juhovýchodného brehu jazera Saimaa; 27-tis. obyvateľov (2018). Priemysel hutnícky, celulózovo-papiernický, chemický, potravinársky. Cestné a železničné spojenie s Petrohradom a Helsinkami, letisko.

Vzniklo 1948 zlučením viacerých obcí, od 1971 mesto.

Múzeum umenia (založené 1986; najmä zbierky fínskeho umenia 20. stor.), skanzen ľudovej architektúry, mestské múzeum. V blízkosti mesta na rieke Vuoksi priehrada a hydroelektráreň (dokončená 1928), ako aj vodopády a pereje Imatrankoski (od vybudovania vodnej nádrže sú v pôvodnej podobe iba v nedeľu po otvorení stavidiel do starého riečneho koryta). Turistické stredisko.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 23. septembra 2018.

citácia

Imatra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imatra