imateriálny

Text hesla

imateriálny [lat.] — nehmotný, netelesný; opak: materiálny.

Text hesla

imateriálny [lat.] — nehmotný, netelesný; opak: materiálny.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Imateriálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imaterialny