ilýrsky druh

Text hesla

ilýrsky druhbot. rastlinný druh, ktorý sa vyskytuje v oblastiach okolo východnej časti Jadranského mora, napr. druh Helleborus multifidus.

Text hesla

ilýrsky druhbot. rastlinný druh, ktorý sa vyskytuje v oblastiach okolo východnej časti Jadranského mora, napr. druh Helleborus multifidus.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Ilýrsky druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ilyrsky-druh