ilýrsky

Text hesla

ilýrsky [vl. m.] —

1. týkajúci sa historickej Ilýrie;

2. pochádzajúci zo záp. Balkánu, resp. z vých. časti pobrežia Jadranského mora.

Zverejnené v apríli 2010.

Ilýrsky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ilyrsky