iluzórny

Text hesla

iluzórny [lat.] —

1. pochybný, neistý;

2. neskutočný, vymyslený, neuskutočniteľný, nemožný.

Text hesla

iluzórny [lat.] —

1. pochybný, neistý;

2. neskutočný, vymyslený, neuskutočniteľný, nemožný.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Iluzórny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iluzorny