iluzívny

Text hesla

iluzívny [lat.] —

1. jestvujúci len v predstave, neskutočný, vymyslený;

2. zdanlivo vzbudzujúci dojem skutočnosti.

Text hesla

iluzívny [lat.] —

1. jestvujúci len v predstave, neskutočný, vymyslený;

2. zdanlivo vzbudzujúci dojem skutočnosti.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Iluzívny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iluzivny