Îles Éparses

Text hesla

Îles Éparses, Îles Éparses de l'océan Indien, Rozptýlené ostrovy — päť ostrovov v západnej časti Indického oceána v blízkosti Madagaskaru patriacich Francúzsku, jeden z dištriktov Francúzskych južných území; rozloha 38,6 km2, bez trvalého osídlenia. Medzi africkou pevninou a Madagaskarom v Mozambickom prielive ležia ostrovy Europa, Bassas da India, Juan de Nova a Glorieuses, východne od Madagaskaru ostrov Tromelin.

Od roku 2005 sú ostrovy spravované správcom Francúzských južných území so sídlom na Réunione. V roku 2007 sa stali piatym dištriktom Francúzskych južných území.

Zverejnené 24. mája 2021.

Îles Éparses [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iles-eparses