ileo-

Text hesla

ileo- [gr. > lat.] — prvá časť zložených slov s významom bedrovník, bedrový.

Text hesla

ileo- [gr. > lat.] — prvá časť zložených slov s významom bedrovník, bedrový.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Ileo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ileo