ilegitímny

Text hesla

ilegitímny [lat.] — zákonom neuznaný, neplatný, neoprávnený, nelegitímny; opak: legitímny.

Text hesla

ilegitímny [lat.] — zákonom neuznaný, neplatný, neoprávnený, nelegitímny; opak: legitímny.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Ilegitímny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ilegitimny