Ilava

Popis ilustrácie

Erb mesta

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Ilavský hrad, 15. – 18. stor., s Kostolom všetkých sv., 1701 – 22

Popis ilustrácie

Eduard Kaiser: Ilava, 1840, Galéria mesta Bratislavy

Text hesla

Ilava — mesto v Trenčianskom kraji vo východnej časti Považského podolia v rozšírenej Ilavskej kotline na úpätí Strážovských vrchov, administratívne stredisko okresu Ilava, 255 m n. m.; 5 572 obyvateľov (2021). Územie v kotline na náplavovom kuželi pokrytom sprašou má rovinný reliéf, je odlesnené. Územie v Strážovských vrchoch má vrchovinný reliéf, je zalesnené. Mestské časti: Ilava, Iliavka, Klobušice. V meste je zastúpený strojársky (výroba chladiacich a ventilačných zariadení, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá, ložísk a prevodových prvkov), kovoobrábací, drevársky, potravinársky (pekárenské výrobky, nealkoholické nápoje) priemysel. V bývalom hrade je väzenské nápravnovýchovné zariadenie. Ilava predstavuje dopravnú križovatku na diaľnici D1 a železničnej trati Bratislava – Košice. Je turistickým strediskom a východiskovým miestom do Čičmian, Zliechova, Valaskej Belej (so strediskom zimných športov Homôľka) a Bielych Karpát (s Vršatskými bradlami a so zrúcaninou hradu Vršatec).

Ilava je písomne doložená v roku 1332 ako Leua, 1375 civitas Leua, 1390 Lewa, 1409 Leua, 1410 Lewa, 1480 Leva, v rokoch 1489, 1510 Lewa, v roku 1598 Illava, 1773 Illava, Illawa, 1786 Illawa, 1808 Illava, Illau, Ilawa, v rokoch 1863 – 1913 Illava, v roku 1920 Ilava. V roku 1971 k nej boli pričlenené obce Iliavka (písomne doložená 1388 ako Ilewka, 1472 Ilauka, 1475 Kislewa, Kyslewa, 1484 Illewka, 1508 Kyslewa, 1513 Ilewka, 1773 Illavka, Illawka, 1786 Illawka, 1808 Illavka, Ilawka, 1863 – 88 Illavka, 1892 – 1902 Illiavka, 1907 – 13 Kisléva, 1920 Ilávka, Iliavka, 1927 – 60 Ilávka, 1960 – 71 Iliavka) a Klobušice (vznikli po 1808 zlúčením obce Panské Klobušice, doloženej 1229 ako Clobuchycz, 1262 Clobucha, 1366 Kolbucha, 1374 Giobachan, 1377 Kolbacha, 1408 Klubucha, 1422 Klobiczicz, 1440 Clobocycz, Clobochka, 1466 Clwboczyk, 1472 Alsoklobuchich, 1510 Alsoklobwczycz, 1517 Alsoklobwchicz, 1519 Klowczicze, 1773 Klobussicz, Klobuczicze, 1786 Klobuschicz, 1808 Urasági-Klobusicz, Panské Klobussice, a obce Zemianske Klobušice, doloženej 1510 ako Felsewklobwczycz, 1517 Felsewklwbwchycz, 1773 Klobussicz, Klobuczicze, 1786 Klobuschicz, 1808 Nemes-Klobusicz, Zemanské Klobussice, 1863 Klobucsic, 1873 – 1913 Klobusic, 1920 – 71 Klobušice).

Iliavka patrila Zamaróciovcom a Klobušickovcom, Panské Klobušice a Zemianske Klobušice viacerým zemanom (Klobušickovcom, Zamaróciovcom, Podmanickovcom a i.), neskôr panstvu Ilava. Ilava sa vyvinula pri Ilavskom hrade, v roku 1339 získala mestské výsady, 1430 jarmočné výsady. Ako mesto patrila hradnému panstvu Ilava. V 16. stor. tam pôsobili tkáčsky, čižmársky a krajčírsky cech. V polovici 16. stor. tam vznikla šľachtická škola, v roku 1700 mestský špitál, koncom 18. stor. súkenka, v 19. stor. pivovar, zápalkáreň, tehelňa a pálenica.

Archeologické nálezy: sídlisko a pohrebiská (311 žiarových a 2 kostrové hroby) lužickej kultúry z mladšej a neskorej bronzovej doby, sídlisko púchovskej kultúry z rímskej doby, sídlisko z 11. – 16. stor. a novoveké nálezy.

Stavebné pamiatky: Ilavský hrad, pôvodne kráľovský hrad postavený pravdepodobne za vlády Žigmunda Luxemburského v 1. polovici 15. stor. na mieste staršieho, strážneho hradu z 11. – 13. stor. V 1. polovici 15. stor. pravdepodobne vznikol pravidelný štvorkrídlový pôdorys vnútorného hradu kastelového typu obkoleseného priekopou, v 1. polovici 17. stor. prestavaný na prepychové opevnené renesančné šľachtické sídlo. V roku 1674 cisárske vojská čiastočne deštruovali jeho opevnenie. Po roku 1693 bol tzv. dolný hrad (vonkajšia časť) prestavaný na reprezentačné a obytné účely a vnútorný hrad na kláštor a nemocnicu trinitárov, v rokoch 1701 – 22 bol vybudovaný dvojvežový barokový kláštorný Kostol všetkých sv. s bohatou výzdobou interiéru, v roku 1783 bol kláštor zrušený, po roku 1856 bol komplex prestavaný na väzenie, v súčasnosti slúži ako väzenie, verejnosti je prístupný iba kostol. Ďalšie pamiatky: renesančná r.k. fara (2. polovica 16. stor.), baroková zvonica (17. – 18. stor.), barokový meštiansky dom s kaplnkou (2. polovica 18. stor.), budova bývalého pivovaru (založený 1635, barokovo prestavaný v 40. rokoch 18. stor.), baroková budova bývalého zájazdného hostinca (40. roky 18. stor., dnes hotel), viaceré prícestné sochy, v časti Klobušice klasicistický kaštieľ (1836 – 40) s anglickým parkom.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. apríla 2023.

Ilava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ilava