Ikonomov, Bojan

Text hesla

Ikonomov, Bojan, 14. 12. 1900 Nikopol, Bulharsko – 27. 3. 1973 Sofia — bulharský hudobný skladateľ.

V rokoch 1920 – 26 študoval hudobnú teóriu u Nikolu Atanasova, 1928 – 32 kompozíciu u Guya de Lioncourt a Vincenta d’Indyho na Schole Cantorum v Paríži, od 1934 aj dirigovanie u Felixa von Weingartnera v Bazileji. V roku 1935 založil a do 1937 viedol v Paríži mužský zbor bulharských emigrantov. V roku 1937 dirigoval symfonické koncerty na Svetovej výstave v Paríži a v iných francúzskych mestách. Vystupoval vo Viedni a v Ríme, kde propagoval bulharskú hudbu. Po návrate do Bulharska (1937) bol šéfredaktorom hudobného vysielania sofijského rozhlasu, 1948 – 56 pôsobil v Bulharskom filmovom centre, 1956 – 57 na ministerstve kultúry, 1957 – 60 bol zástupcom šéfredaktora sofijského rozhlasu. Skladateľsky sa uplatnil najmä v symfonickej a komornej tvorbe.

Je autorom opery Vojvoda Indže (Indže vojevoda, 1960), baletov Sedem smrteľných hriechov (Sedemte smărtni pregrešenija, 1933) a Tragédia Othello (Tragedijata na Otelo, 1933), detskej operety Malí nezbedníci (Malkite chitreci, 1960), troch symfónií (1937, 1947, 1955), Koncertu pre husle a orchester (1951), Divertimenta pre sláčikové kvarteto (1956), Koncertu pre klavír a orchester (1958), symfonických predohier, poém, 6 sláčikových kvartet a iných komorných diel.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 28. decembra 2020.

Ikonomov, Bojan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ikonomov-bojan