ikono-

Text hesla

ikono- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom obraz.

Text hesla

ikono- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom obraz.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Ikono- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ikono