Ihľany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ihľany — obec v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji na západnom úpätí Levočských vrchov na ich styku s Popradskou kotlinou, 706 m n. m.; 1 564 obyvateľov (2018). Miestne časti: Majerka, Stotince. Územie je budované flyšovými horninami, má pahorkatinný reliéf prechádzajúci smerom k Levočským vrchom do vrchovinného, je čiastočne odlesnené.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Majerka (doložená 1293 ako Guznuth, 1895 – 1902 Majerka, 1907 – 13 Majorka, 1920 Majerka, 1927 – 48 Majerka, Meierhöfen, 1948 – 60 Majerka) a Stotince (doložená 1322 ako Hunderthmark, 1773 Centum Villa, Szasz-Vásar, Hundertmarckt, 1786 Sászwáschár, Hundertmarkt, Hundertmorgen, 1808 Hundermark, Szászvásár, Hundertmarkt, Hundertmorgen, 1863 Százvásár, 1873 – 1902 Hodermark, 1907 – 13 Száztelek, 1920 – 48 Hodermark, 1948 – 60 Stotince) do obce Ihlanovce, od roku 1961 názov Ihľany.

Obec Majerka bola v rokoch 1412 – 1772 ako poddanská obec (vyčlenená pred 1895) mesta Ľubica v poľskom zálohu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a začiatkom 20. stor. drevorubačstvom v obecných lesoch. Obec Stotince založil rod Hrhovskovcov. V 16. stor. bola dosídlená valachmi. Obyvatelia sa zaoberali výrobou šindľov. Archeologické nálezisko zaniknutej stredovekej dediny (13. – 16. stor.).

Stavebné pamiatky: v časti Stotince pôvodne ranogotický gréckokatolícky Chrám sv. Michala (80. roky 13. stor., barokovo prestavaný v 17. stor.), v časti Majerka rímskokatolícky Kostol sv. Martina (na mieste staršieho, 19. stor., fragment neskorogotického oltára približne z 1520), barokový evanjelický a. v. kostol (1787, rokokový oltár, organ z 1. polovice 19. stor.), na vrchu Ihla pomník padlým partizánom (2. polovica 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. septembra 2018.

Ihľany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ihlany