ignorant

Text hesla

ignorant [lat.] —

1. ten, kto úmyselne dáva na vedomie nezáujem, nevšímavosť, predstiera neznalosť;

2. nevzdelanec, obmedzený človek.

Zverejnené v apríli 2010.

Ignorant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ignorant