Ifikratés

Text hesla

Ifikratés, genitív Ifikrata, ? – 354/352 pred n. l. — aténsky politik a vojvodca. Presadil budovanie stálych opevnených táborov počas vojenských výprav a vojsko ľahkoodencov (gr. peltastai, jednotné č. peltastés) namiesto vojska ťažkoodencov (→ hopliti). Zúčastnil sa viacerých vojnových konfliktov. R. 392 pred n. l. prenikol ku Korintu, kde porazil spartský oddiel, 388/387 pred n. l. bojoval pri Dardanelách, 373 pred n. l. na čele aténskych žoldnierov v perzských službách proti Egyptu, 372 pred n. l. velil námornej výprave Atén v Iónskom mori. R. 360 pred n. l. bojoval s tráckym kráľom Kotyom (Kotys), ktorého dcéru mal za manželku, proti rodným Aténam. R. 357 – 355 pred n. l. sa stal opäť aténskym stratégom počas tzv. spojeneckej vojny, ktorá sa skončila porážkou Atén a rozpustením druhého Aténskeho námorného spolku (definitívne zanikol 338 pred n. l.). Ifikratés bol obvinený zo zrady, bol však oslobodený a krátko nato zomrel.

Zverejnené v apríli 2010.

Ifikratés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ifikrates