IET

Text hesla

IET, angl. The Institution of Engineering and Technology — medzinárodná organizácia so sídlom v Londýne združujúca odborníkov z rôznych oblastí inžinierstva a techniky. Vznikla 2006 združením medzinárodnej profesionálnej organizácie IEE (The Institution of Electrical Engineers) s inštitúciou IIE (The Institution of Incorporated Engineers. R. 2018 mala vyše 160 tis. členov aktívne pôsobiacich v 150 krajinách sveta. Udeľuje viaceré ocenenia, z ktorých najvýznamnejšia je Faradayova medaila, ročne organizuje vyše 1500 konferencií, seminárov a iných odborných akcií a vydáva vyše 100 titulov odbornej literatúry vrátane monografií a vedeckých časopisov. Produkuje najvýznamnejšiu bibliografickú databázu po anglicky písanej vedeckej a technickej literatúry INSPEC, vlastní licenciu na udeľovanie profesijných kvalifikácií a akredituje univerzitné študijné programy v študijných odboroch inžinierstva a techniky.

Popis ilustrácie

Logo IET

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 24. februára 2018.

IET [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iet