IEEE

Popis ilustrácie

Logo IEEE

Text hesla

IEEE, angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers — najväčšia medzinárodná profesionálna nezisková organizácia usilujúca sa o pokrok v oblasti teórie a praxe najmä v elektrotechnike, elektronike, komunikácii, výpočtovej technike a informatike, združujúca elektrotechnických a elektronických inžinierov. Vznikla 1963 v New Yorku zlúčením Inštitútu rádioinžinierov (Institute of Radio Engineers, IRE, zal. 1912 v New Yorku) a Amerického inštitútu elektrotechnických inžinierov (American Institute of Electrical Engineers, AIEE, zal. 1884 v New Yorku). R. 2018 mala viac ako 420 tis. členov vo viac ako 160 krajinách sveta. IEEE tvorí 39 spoločností a viac ako 300 miestnych organizácií (napr. Československá sekcia IEEE založená 1992 v Prahe združujúca členov z Českej republiky a zo Slovenskej republiky). Najväčšou spoločnosťou v IEEE je Počítačová spoločnosť IEEE (IEEE Computer Society) združujúca takmer 60 tis. informatikov vo viac ako 400 miestnych organizáciách. IEEE je svetovým lídrom vo vývoji priemyselných štandardov (viac ako 1200), ktoré vyvíja a udržiava prostredníctvom svojej štandardizačnej asociácie (IEEE Standards Association). Každoročne podporuje a spoluorganizuje viac než 1 800 medzinárodných technických konferencií, vydáva viac ako 170 časopisov a udeľuje množstvo ocenení (napr. medzinárodnú cenu Priekopník počítačov – Computer Pioneer Award, ktorú 1996 získali aj slovenskí vedci J. Gruska, N. Frištacký a I. Plander).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 24. februára 2018.

IEEE [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ieee