IEE

Text hesla

IEE, The Institution of Electrical Engineers — medzinárodná profesionálna organizácia združujúca elektronikov, elektrotechnikov, výrobcov a odborníkov v oblasti informačných technológií založená 1871 ako Spoločnosť telegrafných inžinierov (Society of Telegraph Engineers) so sídlom v Londýne, najväčšia európska profesionálna spoločnosť inžinierov s viac ako 120 tis. členmi. Zabezpečovala odborné vzdelávanie umožňujúce získať rôzne profesionálne kvalifikácie a vykonávala akreditáciu univerzitných študijných programov v technických odboroch. R. 2006 sa zlúčila s IIE do IET.

Popis ilustrácie

Logo IEE

Text hesla

IEE, The Institution of Electrical Engineers — medzinárodná profesionálna organizácia združujúca elektronikov, elektrotechnikov, výrobcov a odborníkov v oblasti informačných technológií založená 1871 ako Spoločnosť telegrafných inžinierov (Society of Telegraph Engineers) so sídlom v Londýne, najväčšia európska profesionálna spoločnosť inžinierov s viac ako 120 tis. členmi. Zabezpečovala odborné vzdelávanie umožňujúce získať rôzne profesionálne kvalifikácie a vykonávala akreditáciu univerzitných študijných programov v technických odboroch. R. 2006 sa zlúčila s IIE do IET.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

IEE [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iee