idiopatický

Text hesla

idiopatický [gr.] — vzniknutý bez známej príčiny.

Text hesla

idiopatický [gr.] — vzniknutý bez známej príčiny.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Idiopatický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiopaticky