idiogram

Text hesla

idiogram [gr.] — schematické zobrazenie karyotypu určitého jedinca, príp. určitého druhu organizmu, znázorňujúce dôležité znaky chromozómov (napr. uloženie centroméry a satelitu, dĺžkové parametre ramien chromozómu), v prípade chromozómových aberácií aj štruktúrne a numerické zmeny chromozómov.

Zverejnené v apríli 2010.

Idiogram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiogram