idioglosia

Text hesla

idioglosia [gr.], kryptofázia, idiolália — špecifická forma vzájomného dorozumievania, spoločný jazyk vytváraný súrodencami, najmä dvojičkami, ktorý je najbližšiemu okoliu nezrozumiteľný; aj vlastná osobitá reč dieťaťa, skomolenina príslušného jazyka, ktorej okrem najbližších osôb v rodine iní nerozumejú.

Text hesla

idioglosia [gr.], kryptofázia, idiolália — špecifická forma vzájomného dorozumievania, spoločný jazyk vytváraný súrodencami, najmä dvojičkami, ktorý je najbližšiemu okoliu nezrozumiteľný; aj vlastná osobitá reč dieťaťa, skomolenina príslušného jazyka, ktorej okrem najbližších osôb v rodine iní nerozumejú.

Zverejnené v apríli 2010.

Idioglosia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idioglosia