idio-

Text hesla

idio- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom vlastný, zvláštny, osobitý.

Text hesla

idio- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom vlastný, zvláštny, osobitý.

Zverejnené v apríli 2010.

Idio- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idio