ideo-

Text hesla

ideo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom idea, ideový, myšlienka, predstava, myšlienkový.

Zverejnené v apríli 2010.

Ideo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ideo