ichtyo-

Text hesla

ichtyo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom ryba, rybací, rybo-.

Text hesla

ichtyo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom ryba, rybací, rybo-.

Zverejnené v apríli 2010.

Ichtyo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ichtyo