ichno-

Text hesla

ichno- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom stopa.

Text hesla

ichno- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom stopa.

Zverejnené v apríli 2010.

Ichno- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ichno