ibis

Text hesla

ibis [egypt. > gr. > lat.] — slovenský názov viacerých rodov vtákov z čeľade ibisovité.

Text hesla

ibis [egypt. > gr. > lat.] — slovenský názov viacerých rodov vtákov z čeľade ibisovité.

Zverejnené v apríli 2010.

Ibis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ibis