iberskoamerický

Text hesla

iberskoamerický [vl. m.] — týkajúci sa územia Strednej a Južnej Ameriky, latinskoamerický.

Text hesla

iberskoamerický [vl. m.] — týkajúci sa územia Strednej a Južnej Ameriky, latinskoamerický.

Zverejnené v apríli 2010.

Iberskoamerický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iberskoamericky