iberoromanistika

Text hesla

iberoromanistika [vl. m.] — časť romanistiky týkajúca sa štúdia jazykov Pyrenejského (Iberského) polostrova patriacich k románskej vetve, t. j. španielčiny, portugalčiny, katalánčiny a galícijčiny vrátane ich literatúry a kultúry. Názov iberoromanistika sa používa v nemecky hovoriacich krajinách, v českom akademickom prostredí a sporadicky aj na Slovensku. Na označenie tzv. veľkých jazykov – španielčiny (lat. lingua Hispaniensis) a portugalčiny (lat. lingua Lusitana), sa používajú bežnejšie názvy hispanistika a lusitanistika.

Zverejnené v apríli 2010.

Iberoromanistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iberoromanistika