iatropatogénia

Text hesla

iatropatogénia [jat-; gr.], iatropatogenéza — ujma spôsobená pacientovi vplyvom lekára, zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotníckeho prostredia nesprávnym preventívnym, vyšetrovacím, diagnostickým alebo liečebným postupom, porušením lekárskej etiky ap. Rozlišuje sa somatická (spôsobená napr. liekmi – ich nevhodnou indikáciou alebo kombináciou; mechanickými zásahmi – chirurgickými výkonmi, rtg. žiarením) a psychická iatropatogénia (nepriaznivý stav vyvolaný verbálnou alebo neverbálnou komunikáciou).

Zverejnené v apríli 2010.

Iatropatogénia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iatropatogenia