ianuis clausis

Text hesla

ianuis clausis [januís klauzís; lat.] —

1. právnická formula označujúca rokovanie za zatvorenými dverami čiže s vylúčením verejnosti;

2. Venit Iesus ianuis clausis... — Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené ... Biblický citát (Jn 20,26), začiatok opisu situácie, keď podľa Jánovho evanjelia Ježiš Kristus prišiel k zhromaždeným učeníkom, aby sa aj Tomáš presvedčil o jeho vzkriesení.

Zverejnené v apríli 2010.

Ianuis clausis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ianuis-clausis