i-

Text hesla

i- [lat.] — predpona vyjadrujúca opak (ne-).

Text hesla

i- [lat.] — predpona vyjadrujúca opak (ne-).

Zverejnené v apríli 2010.

I- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/i