hypotécium

Text hesla

hypotécium [gr.] — vrstva hubových vláken (hýf) pod subhyméniom v apotéciách; termín niekedy označuje všetky vrstvy pod výtrusorodou vrstvou (vrátane subhyménia).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. februára 2018.

Hypotécium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypotecium