hypotaxa

Text hesla

hypotaxa [gr.] — podraďovacia forma vyjadrenia syntaktických vzťahov medzi slovami alebo vetami. Môže byť pravá (ak sa hypotaxou vyjadrujú podraďovacie významové vzťahy, napr. Otec odišiel, aby sa už nevrátil) alebo nepravá (ak sa hypotaxou vyjadrujú priraďovacie významové vzťahy, napr. Otec odišiel a nevrátil sa). Opak: parataxa.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypotaxa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypotaxa